why so important personal bad credit loans guaranteed approval

Våra hjälpmedel inom epilepsivården

Actavis Epilepsi har gjort stora satsningar i produktsortiment, styrkor och förpackningsstorlekar av generiska läkemedel. Vi har sett till att vården fått värdefulla hjälpmedel i form av patientinformationsmaterial, epilepsidagböcker, produktguide mm. Vår satsning på dosdispensering underlättar läkemedelshanteringen på vårdinstitutioner. Självklart har vi en produktchef och representanter ute på fältet som kan svara på frågor och serva er inom vården.

Via beställningsformuläret nedan kan ni beställa våra hjälpmedel och även ladda hem PDF-versioner av våra patientbroschyrer på ytterligare fem språk.

Patientinformationsbroschyrer
Actavis-Lamotrigin

Lamotrigin Actavis – Patientinformationsbroschyr

Actavis-Levetiracetam-1

Levetiracetam Actavis – Patientinformationsbroschyr

Actavis-Levetiracetam-lösning-1

Levetiracetam Oral Lösning Actavis Group – Patientinformationsbroschyr

Actavis-Topiramat-1

Topiramat Actavis – Patientinformationsbroschyr

Actavis-Gabapentin-1

Gabapentin Actavis – Patientinformationsbroschyr

Övriga hjälpmedel
Skärmavbild 2015-04-15 kl. 21.51.12

Fakta om epilepsi

Vänder sig i första hand till ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som fått diagnosen epilepsi.

Skärmavbild 2015-04-15 kl. 21.51.23

Vi har också epilepsi

Vänder sig i första hand till barn i skolans låg- och mellanstadium som fått besked att de har fått epilepsi.

Skärmavbild 2015-04-15 kl. 21.51.31

Produktguide

Presenterar samtliga våra epilepsiprodukter, praktiskt förpackat i ett fickformat.

actavis-patdagbok-fram

Patientdagbok

Överskådlig anfallskalender i plånbocksformat

flipover-1-2

Informationspärm barn – ”Flip over”. Finns nu för nedladdning och beställning!

Informationspärm som vänder sig till barn. Pärmen är tänkt att underlätta det första informationssamtalet med epilepsipatienter och deras anhöriga och kan användas som en checklista så att alla viktiga delar kommer med. Den är utformad som en flip over-pärm, det vill säga en bild visas för patienter och den som informerar ser samma bild med stödord och annan viktig information.

flipover-2-2

Informationspärm ungdomar och vuxna – ”Flip over”. Finns nu för nedladdning och beställning!

Informationspärm som vänder sig till ungdomar och vuxna. Pärmen är tänkt att underlätta det första informationssamtalet med epilepsipatienter och deras anhöriga och kan användas som en checklista så att alla viktiga delar kommer med. Den är utformad som en flip over-pärm, det vill säga en bild visas för patienter och den som informerar ser samma bild med stödord och annan viktig information.

Hjälpmedel för upptitrering och nedtitrering av läkemedel
upptitrering

Upptitreringsblock

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

För att underlätta upptitrering av våra epilepsiläkemedel och i förekommande fall samtidig nedtitrering av ett annat läkemedel, har vi tagit fram förtryckta scheman. Fördelen med dessa, hoppas vi, är att ni slipper använda handskrivna lappar med risk för feltolkningar och missförstånd. Det enda ni behöver fylla i på dessa scheman är vilken styrka patienten ska titrera med, samt hur många tabletter vid respektive tillfälle. Inför ni våra scheman som standard, vet alla i personalen hur och med vilket material patienten fått information om upptitrering av våra läkemedel. Det här betyder ökad trygghet för patienten samt att information och frågor om upptitrering tar mindre tid vid patientbesök och telefonrådgivning.

lamo-upptitrering

Lamotrigin Actavis blad för upptitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

lamo-upptitrering2

Lamotrigin Actavis blad för upptitrering och samtidig nedtitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

leve-upptitrering

Levetiracetam Actavis blad för upptitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

leve-upptitrering2

Levetiracetam Actavis blad för upptitrering och samtidig nedtitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Topi-upptitrering

Topiramat Actavis blad för upptitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Topi-upptitrering2

Topiramat Actavis blad för upptitrering och samtidig nedtitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Gaba-upptitrering

Gabapentin Actavis blad för upptitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Gaba-upptitrering2

Gabapentin Actavis blad för upptitrering och samtidig nedtitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Arbetsplats (obligatoriskt)

Epost

Telefonnummer

Adress (obligatoriskt)

Postnummer (obligatoriskt)

Ort (obligatoriskt)

Har du problem med hemsidan eller med att beställa material? Skicka din beställning direkt till oss via mail: [email protected]Genom att beställa material via formuläret eller via e-post, så godkänner du vår integritetspolicy