Våra hjälpmedel inom epilepsivården

Actavis Epilepsi har gjort stora satsningar i produktsortiment, styrkor och förpackningsstorlekar av generiska läkemedel. Vi har sett till att vården fått värdefulla hjälpmedel i form av patientinformationsmaterial, epilepsidagböcker, produktguide mm. Vår satsning på dosdispensering underlättar läkemedelshanteringen på vårdinstitutioner. Självklart har vi en produktchef och representanter ute på fältet som kan svara på frågor och serva er inom vården.

Via beställningsformuläret nedan kan ni beställa våra hjälpmedel och även ladda hem PDF-versioner av våra patientbroschyrer på ytterligare fem språk.

Patientinformationsbroschyrer

Lamotrigin Actavis – Patientinformationsbroschyr

Levetiracetam Actavis – Patientinformationsbroschyr

Levetiracetam Oral Lösning Actavis Group – Patientinformationsbroschyr

Gabapentin Actavis – Patientinformationsbroschyr

Övriga hjälpmedel

Fakta om epilepsi

Vänder sig i första hand till ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som fått diagnosen epilepsi.

Vi har också epilepsi

Vänder sig i första hand till barn i skolans låg- och mellanstadium som fått besked att de har fått epilepsi.

Produktguide

Presenterar samtliga våra epilepsiprodukter, praktiskt förpackat i ett fickformat.

Patientdagbok

Överskådlig anfallskalender i plånbocksformat

Informationspärm barn – ”Flip over”. Finns nu för nedladdning och beställning!

Informationspärm som vänder sig till barn. Pärmen är tänkt att underlätta det första informationssamtalet med epilepsipatienter och deras anhöriga och kan användas som en checklista så att alla viktiga delar kommer med. Den är utformad som en flip over-pärm, det vill säga en bild visas för patienter och den som informerar ser samma bild med stödord och annan viktig information.

Informationspärm ungdomar och vuxna – ”Flip over”. Finns nu för nedladdning och beställning!

Informationspärm som vänder sig till ungdomar och vuxna. Pärmen är tänkt att underlätta det första informationssamtalet med epilepsipatienter och deras anhöriga och kan användas som en checklista så att alla viktiga delar kommer med. Den är utformad som en flip over-pärm, det vill säga en bild visas för patienter och den som informerar ser samma bild med stödord och annan viktig information.

Hjälpmedel för upptitrering och nedtitrering av läkemedel

Upptitreringsblock

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

För att underlätta upptitrering av våra epilepsiläkemedel och i förekommande fall samtidig nedtitrering av ett annat läkemedel, har vi tagit fram förtryckta scheman. Fördelen med dessa, hoppas vi, är att ni slipper använda handskrivna lappar med risk för feltolkningar och missförstånd. Det enda ni behöver fylla i på dessa scheman är vilken styrka patienten ska titrera med, samt hur många tabletter vid respektive tillfälle. Inför ni våra scheman som standard, vet alla i personalen hur och med vilket material patienten fått information om upptitrering av våra läkemedel. Det här betyder ökad trygghet för patienten samt att information och frågor om upptitrering tar mindre tid vid patientbesök och telefonrådgivning.

Lamotrigin Actavis blad för upptitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Lamotrigin Actavis blad för upptitrering och samtidig nedtitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Levetiracetam Actavis blad för upptitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Levetiracetam Actavis blad för upptitrering och samtidig nedtitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Topiramat Actavis blad för upptitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Topiramat Actavis blad för upptitrering och samtidig nedtitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Gabapentin Actavis blad för upptitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar 

Gabapentin Actavis blad för upptitrering och samtidig nedtitrering

Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar